Dersom du jobber på passasjerskip er det krav til at du skal ha kurs i Passasjer- og krisehåndering. Dersom du er skipsfører på skip under 15 meter som har med passasjerer er det også krav. Med passasjerer menes alle som ikke jobber om bord, eller har en konkret jobb som skal utføres om bord. Kurset består av et forberedende nettkurs som må være fullført før du gjennomfører en dag med praktiske øvelser og avsluttende prøve.

Læreplanen for kurs i Passasjer- og krisehåndtering gjelder for alle skip som har med passasjerer, og innholdet i mange slike kurs har vært rettet mot mannskap på større skip. Vårt kurs er i større grad rettet mot mannskap på mindre fartøy: 12-pax båter og mindre lasteskip som har med seg noen få passasjerer om gangen.

Innholdet i kurset skal gi deltagerne økt kunnskap om hvordan de kan ivareta sikkerheten til ekstra personell som er med om bord dersom det skulle oppstå en nødsituasjon. Kurset gir også en grunnleggende innføring i hvordan mennesker reagerer på stress. Gjennom de praktiske øvelsene skal deltagerne få bedre ferdigheter i hvordan man samhandler effektivt i nødsituasjoner og ivaretar hensynet til passasjerer på en best mulig måte.

Vi setter primært opp bedriftsinterne kurs, men vil også sette opp åpne kurs etterhvert.

Mer info om kurset her

Har du spørsmål? Ta kontakt med Halvor S. Hanssen på 99743692

Påmeldingsskjema

Alle felter i skjemaet som er merket med * er obligatoriske felter som må fylles ut før påmeldingen kan sendes inn. Du vil motta bekreftelse fra oss når påmeldingen er registrert.