Passasjer og krisehåndtering

Dersom du jobber på passasjerskip er det krav til at du skal ha kurs i Passasjer- og krisehåndering. Dersom du er skipsfører på skip under 15 meter som har med passasjerer er det også krav. Med passasjerer menes alle som ikke jobber om bord, eller har en konkret jobb som skal utføres om bord. Kurset