Fra den 1. januar 2024 må skipsfører på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart som skal drive med ankerhåndtering eller slep ha gjennomført kurs etter gjeldende emneplan. Vi har utviklet et helt nytt opplæringsprogram i henhold til emneplanen fra Sjøfartsdirektoratet. Ankerhåndtering og slep nettkurs inneholder alt lærestoff som emneplanen krever, i tillegg inneholder kurset en innføring i grunnleggende stabilitet. Dette vil være særlig nyttig for de som i overgangsperioden kan løse D6 begrenset basert på 5 års arbeidserfaring uten å ha vært gjennom D6-utdanning.

Skjermbilde fra innsiden av kursportalen online

 

Kurset kan gjennomføres på de følgende måtene:

  1. Som et tradisjonelt klasseromskurs
  2. Som et rent nettkurs
  3. Som et kombinert kurs der deltagerne bruker nettkurset til å forberede seg, og der utvalgte tema gjennomføres på samling