BKSNord utvikler opplæringskonsepter der kjernen er nettkurs med lærestoff, arbeidsoppgaver og tester. Vi bygger våre nettkurs i læringsplattformen Moodle Workplace. Våre nettkurs er bygget slik at de skal kunne fungere som sentrale ressurser i kurs som arrangeres av andre, og vår målsetting er at våre nettkurs skal være det foretrukne valget for alle kursarrangører innenfor de fagområdene vi opererer i. For demotilgang til våre opplæringskonsepter: Ta kontakt!

Samarbeidspartnere

Våre nettkurs brukes som en ressurs i opplæring i regi av en rekke aktører, både offentlige skoler og kommersielle kurssenter.

Opphavsrett

BKSNord tar opphavsrett svært alvorlig. Våre nettkurs inneholder i hovedsak materiell vi har utviklet selv. I filmer og presentasjoner brukes det bilder og annet materiell som andre har utviklet. Vi bruker primært stoff som er frigitt til public domain, såkalt CC0 eller stoff som på andre måter er merket for gjenbruk gjennom en Creative Commons lisens som tillater gjenbruk. Se https://creativecommons.org/. Der lisensen krever det skal opphavsretthaver krediteres for bruk. Videre benytter vi Åndverkslovens bestemmelser om sitatrett der det er behov for begrenset bruk av opphavsrettsmessig beskyttet materiale. Se https://lovdata.no/lov/2018-06-15-40/§29 . I tillegg bruker vi utdrag fra og refererer til materiale fra offentlig tilgjengelige norske kilder. Se for eksempel  https://www.kartverket.no/data/Lisens/ .