Blått kompetansesenter nord skal arrangerer støttekurs for de som skal ta teorieksamen  i akvakultur som privatist våren 2024. Ved bestått teorieksamen og nok praksis vil man kunne gå opp til fagprøven.

Kursstart høsten 2023. Samlingene vil bli endelig avklart når vi har oversikt over hvilke bedrifter som er representert. Det blir et kurs for settefisk og et for matfisk, under forutsetning av at det er nok deltakere.

Kurset tar sikte på å gjennomgå relevante læreplanmål for akvakultur vg3, som er aktuelle til fagprøven. Læreplan i akvakulturfaget Vg3. Brann og livredning eller andre kurs er ikke med i kurset.

I tillegg til teori vil det bli besøk på anlegg, utstyrsleverandører mm (fôrfabrikk, slakteri, settefisk, ulike leverandører, ny teknologi, FOU).

Pris for kurset 29.000,- kr. I tillegg må kursdeltaker dekke bøker, reise og opphold ved samlinger, samt eksamensavgiften til oppmelding privatist web, ca. 1200 kr (satsene justeres i statsbudsjettet).

Underveis vil det bli gitt eksamensrelaterte oppgaver som skal leveres til lærer. Lærer gir individuell tilbakemelding eller går gjennom oppgavene i plenum.

Kursbevis blir utskrevet ved endt kurs, under forutsetning av godkjente arbeidskrav og oppmøte

Lærer og fagansvarlig: Leif-Peder Jørgensen, tlf. 976 66 408, e-post leif@bksnord.no

Litteratur: Vi satser på å bruke mest mulig av relevante prosedyrer som benyttes i næringen i dag, brukerhåndbøker, filmer og en del PowerPoint presentasjoner. Deltagere må ha tilgang til PC med kamera og headset.

Se vedlegg for foreløpig oppsatt plan.

Fagbrevkurs akvakultur – settefisk

Fagbrevkurs akvakultur – matfisk

Påmeldingsskjema

Alle felter i skjemaet som er merket med * er obligatoriske felter som må fylles ut før påmeldingen kan sendes inn. Du vil motta bekreftelse fra oss når påmeldingen er registrert.