ROC nettkurs er det første nettkurset utviklet av BKSNord. Vi begynte med ROC-kurs høsten 2016, og utviklet et konsept der halvparten av deltagerne på jobbet på PC der opplæringsvideoer til alt teoristoff lå, mens andre halvparten av deltagerne hadde praksis med instruktør. Vi oppnådde svært gode resultater med dette konseptet, og det ble etterhvert videreutviklet til ROC nettkurs. ROC nettkurs driftes i dag på samme måte som våre andre nettkurs i læringsplattformen Moodle. Dersom andre kursarrangører ønsker å benytte ROC nettkurs og de tilhørende praksisøvelsene som ikke ligger publisert i sitt kursopplegg er det bare å ta kontakt.