I overgangsperioden fram til 01.01.2024 vil det være mulig for de som har mer enn 5 års arbeidserfaring fra lasteskip mellom 8 og 24 meters lengde å løse et begrenset D6 basert på gjennomføring av en praktisk prøve for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6. Den praktiske prøven er omfattende og stiller detaljerte krav til kompetanse hos kandidaten. Praktisk prøve D6 er et skreddersydd opplæringstilbud som skal sikre at nødvendig kompetanse er på plass slik at prøven kan gjennomføres raskt og vellykket. Praktisk prøve D6 nettkurs inneholder lærestoff og tester innenfor:

  • Navigasjonsinstrumenter: Gjennomgang av teoretisk virkemåte, begrensinger ved og praktisk bruk av sentrale navigasjonsinstrumenter
  • Planlegging og gjennomføring av seilas: Gjennomgang av sentrale momenter når en seilas skal planlegges i elektroniske kart: Kartsymboler, fyr og lykter, sentrale innstillinger
  • Sjøveisreglene: Kort introduksjon til sentrale sjøveisregler og hvordan vi manøvrerer i forhold til andre fartøy
  • Sjøklart skip: Rutiner i maskinrom, sikkerhetsutstyr og rutiner, samt grunnleggende manøvrering

Nettkurset Praktisk prøve D6 er bygget i Moodle og tatt i bruk av en rekke lokale og regionale oppdrettere i Nord-Norge. Ta kontakt for demotilgang.

Skjermbilde fra innsiden av kursportalen for nettkurs