Vi arrangerer kurs basert på egne konsept
og i samarbeid med andre.

Vi kjenner sjømatnæringen i nord,
og bistår i prosjektutvikling og -gjennomføring.

Vi utvikler nettbaserte opplæringskonsept som muliggjør
fleksibel og oppdatert kompetanseheving.

previous arrow
next arrow
Slider

Fagbrevkurs Akvakultur 2020-2021

Fagbrevkurs akvakultur

Blått Kompetansesenter Nord skal arrangerer støttekurs for de som skal ta teorieksamen i akvakultur som privatist våren 2021. Ved bestått teorieksamen og nok praksis vil man kunne gå opp til fagprøven.

Kursstart oktober 2020

Kurset tar sikte på å gjennomgå relevante læreplanmål for akvakultur vg3, som er aktuelle til fagprøven. https://www.udir.no/kl06/AKV3-01.  Brann og livredning eller andre kurs er ikke med i kurset.  

Pris for kurset 25 000,- kr. I tillegg må kursdeltaker dekke bøker, reise og opphold ved samlinger, samt eksamensavgiften til oppmelding privatist web, ca. 1000 kr (satsene justeres i statsbudsjettet).

Underveis vil det bli gitt eksamensrelaterte oppgaver som skal leveres til lærer. Lærer gir individuell tilbakemelding eller går gjennom oppgavene i plenum.

Kursbevis blir utskrevet ved endt kurs, under forutsetning av godkjente arbeidskrav og oppmøte.

Litteratur:           Vi satser på å bruke mest mulig av relevante prosedyrer som benyttes i næringen i dag, brukerhåndbøker, filmer og en del PowerPoint presentasjoner. Deltagere må ha tilgang til PC med kamera og headset.

                               Akvakultur VG2 – Bernt Bjerkestrand, Terje Bolstad, Svein-Johan Hansen                                            ISBN 978-82-412-0708-2 www.vettviten.no

Se vedlagte dokumenter for detaljert program med samlinger i hhv Nord-Troms og Sør/Midt-Troms

Påmeldingsskjema

Vennligst skriv inn ditt navn
Vennligst fyll inn riktig e-post adresse
Vennligst fyll inn telefonnummer 8 siffer
Vennligst skriv inn hvilket kurs/seminar du ønsker å melde deg på
Vennligst oppgi faktura adresse
Må hakes av for å få sendt påmeldingen

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.