Vi arrangerer kurs basert på egne konsept
og i samarbeid med andre.

Vi kjenner sjømatnæringen i nord,
og bistår i prosjektutvikling og -gjennomføring.

Vi utvikler nettbaserte opplæringskonsept som muliggjør
fleksibel og oppdatert kompetanseheving.

previous arrow
next arrow
Slider

Fagbrevkurs Akvakultur høsten 2020

Fagbrevkurs akvakultur

Blått Kompetansesenter Nord skal arrangerer støttekurs høsten 2020 for de som skal ta teorieksamen i akvakultur som privatist. Ved bestått teorieksamen og nok praksis vil man kunne gå opp til fagprøven.

Kursstart september 2020

Kurset tar sikte på å gjennomgå relevante læreplanmål for akvakultur vg3, som er aktuelle til fagprøven. https://www.udir.no/kl06/AKV3-01.  Brann og livredning er ikke med i kurset.  

Pris for kurset 24 000,- kr. I tillegg må kursdeltaker dekke bøker, reise og opphold ved samlinger, samt eksamensavgiften til oppmelding privatist web, ca. 1000 kr (satsene justeres i statsbudsjettet).

Underveis vil det bli gitt eksamensrelaterte oppgaver som skal leveres til lærer. Lærer gir individuell tilbakemelding eller går gjennom oppgavene i plenum.

Kursbevis blir utskrevet ved endt kurs, under forutsetning av godkjente arbeidskrav og oppmøte.

Litteratur:           Vi satser på å bruke mest mulig av relevante prosedyrer som benyttes i næringen i dag, brukerhåndbøker, filmer og en del PowerPoint presentasjoner. Deltagere må ha tilgang til PC med kamera og headset.

                               Akvakultur VG2 – Bernt Bjerkestrand, Terje Bolstad, Svein-Johan Hansen                                            ISBN 978-82-412 0666-5 www.vettviten.no

 

Påmeldingsskjema

Vennligst skriv inn ditt navn
Vennligst fyll inn riktig e-post adresse
Vennligst fyll inn telefonnummer 8 siffer
Vennligst skriv inn hvilket kurs/seminar du ønsker å melde deg på
Vennligst oppgi faktura adresse
Må hakes av for å få sendt påmeldingen

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.