Janita Pettersen

Janita Pettersen

Kristian Nilsen

Kristian Nilsen

Kristian Nilsen Kristian har gått fiske og fangst og maritim fagskole. Har jobbet som navigatør på kysten og har erfaring fra undervisning i maritime fag. Han er bosatt på Skjervøy o...
Les mer
Ingeborg Myrind Bekkavik

Ingeborg Myrind Bekkavik

Ingeborg Myrind Bekkavik Ingeborg er trønder med bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Hun er bosatt på Skjervøy og har tidligere jobbet med undervisning på vg2 akvakultur. Hun jo...
Les mer
Halvor Stubberud Hanssen

Halvor Stubberud Hanssen

Halvor Stubberud Hanssen Halvor er utdannet sjøkaptein, og har jobbet på båter av mange forskjellig slag. Han har erfaring fra kvalitetsarbeid og sertifisering, og kan maritim utdannin...
Les mer

Fagbrevkurs Akvakultur 2022-2023

Fagbrevkurs akvakultur Blått Kompetansesenter Nord skal arrangerer støttekurs for de som skal ta teorieksamen i akvakultur som privatist våren 2022. Ved bestått teorieksamen og nok prak...
Les mer

D5-course in English

BKSNord is arranging an English-language D5-course. The majority of the curriculum will be published in D5 online, a complete online learning resource. Extensive online preparation...
Les mer