Janita Pettersen

Janita Pettersen

Kristian Nilsen

Kristian Nilsen

Kristian Nilsen Kristian har gått fiske og fangst og maritim fagskole. Har jobbet som navigatør på kysten og har erfaring fra undervisning i maritime fag. Han er bosatt på Skjervøy o...
Les mer
Ingeborg Myrind Bekkavik

Ingeborg Myrind Bekkavik

Ingeborg Myrind Bekkavik Ingeborg er trønder med bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Hun er bosatt på Skjervøy og har tidligere jobbet med undervisning på vg2 akvakultur. Hun jo...
Les mer
Halvor Stubberud Hanssen

Halvor Stubberud Hanssen

Halvor Stubberud Hanssen Halvor er utdannet sjøkaptein, og har jobbet på båter av mange forskjellig slag. Han har erfaring fra kvalitetsarbeid og sertifisering, og kan maritim utdannin...
Les mer

D5 nett- og samlingsbasert vinter/vår 2022, Senja

BKSNord arrangerer D5 nett- og samlingsbasert kurs vinter/vår 2022 med samlinger i uke 11 (14-18 mars) og uke 20 (18-22 mai) på Senja. Alt lærestoff ligger i D5 nettkurs, og du kan jobbe med læ...
Les mer